limang pangungusap na nagpapahayag ng pananaw sa pag aaral